Bilgisayar Mühendisiniz :)
bananebenbloomolucam:

akillisarisin:

ya harika bişeeeey

Büyük ihtimalle hızlandırılmış görüntüdür çünkü deri değiştirmek çok acı veriyomuş

bananebenbloomolucam:

akillisarisin:

ya harika bişeeeey

Büyük ihtimalle hızlandırılmış görüntüdür çünkü deri değiştirmek çok acı veriyomuş

(Kaynak: o7filho, bidahadagelmem gönderdi)

Notes
3939
Posted
5 saat önce

Yanlızlıktan kafayı yemesem iyi bu gece..

Posted
5 saat önce
sosislipuding:

aq hönkürdüm aıosfdjıdoasjfıodasjfıojdsıofıoadjfıojasıofjıodasjfıodfsfadsf

sosislipuding:

aq hönkürdüm aıosfdjıdoasjfıodasjfıojdsıofıoadjfıojasıofjıodasjfıodfsfadsf

(Kaynak: hiciyidegil, bookinmyblood gönderdi)

Notes
8022
Posted
10 saat önce

burasibenimhayatim:

Ve Hunter ayakta alkışlanır

(bookinmyblood gönderdi)

Notes
3476
Posted
10 saat önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter